Đăng nhập

Cổng TTĐT Phường Việt Hòa - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lịch sử, văn hóa - Phường Việt Hòa

​Xưa kia vùng đất Việt Hòa và các xã xung quanh vốn dĩ cận kề với dòng chảy của sông Thái Bình nên đất đai nơi đây màu mỡ phì nhiêu, là một vùng lau sậy đầm lầy, gò đống cao thấp. Trải qua các thế hệ khác nhau, đồng đất Việt Hòa đã dần được khai hóa, những thửa ruộng, những khu đồng hết úng lại hạn xưa kia, nay đã mầu mỡ, bằng phẳng. Từ việc cấy 1 vụ độc canh cây lúa, nay đã trở thành vùng đất cấy trồng được từ 2 đến 3 vụ/năm, với nhiều loại cây trồng cho năng suất cao. Với điều hiện tự nhiên thuận lợi đó nên từ rất sớm, nhân dân các nơi đã về đây sinh cơ lập nghiệp, khai hoang phục háo và phát triển đồng ruộng nơi đây thành những xóm làng đông đúc với cây cối xanh tươi như ngày nay. Căn cứ vào các thư tịch, Việt Hòa xưa kia thuộc huyện Thiện Tài, sau đổi thành Đa Cẩm. Đến đời Trần gọi là Cẩm Giàng, lộ Hồng Châu. Thời Lê thuộc phủ Thượng Hồng. Đến đầu thế kỷ 19, Việt Hòa thuộc về tổng Đan Tràng, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (tỉnh Hải Dương ngày nay). Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tên Việt Hòa hôm nay đã có nhiều lần thay đổi. Từ tên Tân Dân năm 1945 đổi thành Việt Hòa năm 1946, rồi Cẩm Hòa năm 1956, sau lại đổi về Việt Hòa năm 1967. Đến tháng 11 năm 1969, theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ, xã Việt Hòa của huyện Cẩm Giàng được cắt chuyển về thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương) và Nghị định 30/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ, xã Việt Hòa được nâng cấp thành phường Việt Hòa.