Đăng nhập

Cổng TTĐT Phường Việt Hòa - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội đồng nhân dân - Phường Việt Hòa

​​Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khoá XXII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu ra Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND phường bao gồn:

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại
1

Lương Văn Nhật
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND0965346969
2​​

Lương Bình Dương
Phó chủ tịch HĐND

0904923144